O škole

-

Zajímá vás vážně jak pokračuje situace v Bečově nad Teplou v souvislosti se základní školou?

 

Tak tedy můžeme prostě říci, že ředitelka se vzdala své funkce ke konci prázdnin a taktéž učinil její zástupce, který působil ve své funkci od 1.srpna až 31. srpna 2008. Bývalá paní ředitelka dle mého názoru tuto vzniklou situaci  záměrně načasovala a učinila vše aby byla co nejtěžší a zřejmě očekává, že bez ní to nepůjde. Mohu ji ujistit, že se mýlí. V současnosti se věnuje medializaci svého odchodu, píše dopisy rodičům ve kterých vyslovuje svůj vřelý vztah k jejich dětem a přitom zapomíná, že na jednáních rady města se nevyjadřovala o úrovni svých žáků tak láskyplně, a to si bohužel velmi jasně pamatujeme.

Nic nebránilo paní ředitelce pokračovat ve výkonu své funkce, ovšem to by musela zřejmě překročit své já a spolupracovat s veřejností. Mladí rodiče s malými dětmi  ve městě velmi hezky organizují již tradiční a oblíbené akce jakými jsou dětský karneval, vítání jara, dětský den, výborné vystoupení na bečovských slavnostech, lampiónovou slavnost, rozsvěcení vánočního stromu a podobně. Domnívám se, že ani na jedné akci nebyla ředitelka školy přítomna. Charakter člověka se vždy nejvýrazněji projeví v krizových situacích a tak paní Mgr. Kulawiakova dle mého názoru zvolila cestu skandálů, pomluv a lží. Takže pokud vás čtenáře vážně zajímá jaký postoj jsme zaujali na radnici v době kdy je bývalou ředitelkou skandalizována situace v základní škole, tak radnice zajišťuje řádné zahájení školního roku, převzetí veškeré agendy ředitele školy a vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele. Radnice vykonává ve spolupráci se současnými i bývalými učiteli školy všechno to co bylo a je úkolem ředitelů škol a co by odpovědný člověk zejména v oblasti školství při svém odchodu z funkce nikdy neměl učinit, protože si je vědom toho, že tím by mohl postihnout zejména své žáky, kteří to nemohou ovlivnit.Vážená veřejnosti ujišťuji vás, že právě vedení radnice a všichni v Bečově, kterým záleží na rozvoji místní základní školy proto učiní vše co je potřeba. V letošním roce byla prioritou zastupitelů města v souvislosti s čerpáním finančních prostředků  z našeho rozpočtu, základní škola a v této chvíli byla dokončena rekonstrukce ústředního topení ve škole v hodnotě 600.000,-Kč pomocí dotace Karlovarského kraje. V dalších letech budeme pokračovat v její obnově. A co se týče učitelského sboru jeho obměna přinese nový přístup a příležitost bude poskytnuta kvalifikovaným mladým lidem, působícím v regionu. V Bečově nad Teplou je v této chvíli více než deset kvalifikovaných učitelů, kteří mají zájem v místě pracovat a měli by dostat příležitost. A velmi vítání budou i kvalifikovaní učitelé, kteří by byli ochotni dojíždět do Bečova nad Teplou. Negativní dopad  na počet žáků školy a jejich odchod do Karlových Varů mělo právě působení paní ředitelky. Pevně věříme, že tato změna ve vedení školy žáky do místní školy vrátí. Pokud vás budou zajímat události z Bečova nad Teplou a vývoj situace na základní škole a to bez manipulace s názorem a skutečnostmi, budeme vás informovat v dalších dnech.

Oľga Haláková,

starostka města

mobil 724 180 137

E-mail: olga.halakova @becov.cz

 

Datum vložení: 27. 8. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2008 0:00