Plán oprav a kulturních a dalších akcí

-

MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU

Informace z Městského úřadu

PLÁN OPRAV A KULTURNÍCH  A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2008 

DLE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU

 

Městské komunikace

- přípravné projekty  ( v rozpočtu schváleno na všechny projekty celkem 300.000,-) na akce: 

- havarijní stavy – 1. Rybářská ulice, oprava mostku

                        s přeložkou plynu ( v rozpočtu na realizaci 350.000,-)

                              2. Krásný Jez, cesta - r.Vlasákova, r.Staňkova, r. Havlíkova,  

                                  p.Bradáček, vývěr vody a jeho odvedení do vodoteče, úprava povrchu

                              3. umístění svodnic – odvedení vody z komunikací a oprava povrchu v ul. Plzeňská

                                  ve Vodné na pravém břehu řeky

                                  Školní ul. pí Vaníková

- drobnější opravy povrchu náměstí 5.května, Školní ul., Toužimská, Tepel-

  ská, Na Zelené, Příčná, ( v rozpočtu vyčleněna částka 250.000,-)

- příprava studie a projektu zádlažby centra města k žádosti o dotaci v Regionálním operačním programu 

 

Z dotace Ministerstva kultury  (ve výši 610.000,-Kč) a s finanční  spoluúčastí města ze schváleného rozpočtu (ve výši 300.000,- KČ )

- Oprava radnice – výměna šindele na střeše a menší opravy fasády a anglického dvorku vedle radnice

- restaurování  Sloupu P.Marie před radnicí

- fara

- kostel sv.Jiří

 

Realizace staveb NA území města

- Rekonstrukce mostu přes řeku Teplá, včetně postavení provizorního mostu  – předpokládaná realizace do záři 2008 (Karlovarský kraj)

 

- fa SEG pro ČEZ a.s. ul. Bezejmenná pokračující do Školní ulice (směrem od Tepelské ul. k Nádražní)  

 

- Částečná rekonstrukce topení v základní a mateřské škole (z rozpočtu města 350.000,-, dotace Karlovarského kraje 300.000,-) červenec-srpen 2008

 

KULTURNÍ AKCE

ZUŠ J.L. – závěrečný koncert žáků školy – červen 2008

Bečovské slavnosti – datum konání 18.,19. – 20. července s podporou Karlovarského kraje

                                   v pátek 18. července Hudební noc na hřišti,

                                   sobota a neděle tradiční slavnosti na náměstí a v prostorách areálu zámku

                                  

Umění a řemesla – Mezinárodní kovářské sympózium – září – s finanční

                               podporou Karlovarského kraje (Poštovní ul. a náměstí)

 

Konference rok 8 v historii města – září s podporovou Karlovarského kraje

 

DALŠÍ POTVRZENÉ AKCE

Výlet do ZOO Praha – adopce lamy – květen 2008

Oslavy Botanické zahrady – 11. a 12. července 2008

K poctě Labitzkého – červenec 2008

Koncert – Trojzvuk – Frankfurt-Bečov-Praha 13. červenec 2008

Festival MITTE EUROPA – koncert v zámecké kapli – 26.7. 2008

Slavnosti sv. Maura – 23.8.- Státní hrad a zámek

Poznej památky svého kraje SHZ Bečov – výstava výtvarných prací

Dny Evropského kulturního dědictví – 13. - 14. 9. 2008

27. 9.2008 – 110. výročí železniční tratě Karlovy Vary-Mariánské Lázně

Vydání panoramatického plánu centra města Bečov nad Teplou

Návštěva starostů z Eschenburgu – červenec 2008

Návštěva Archeologického spolku z Florennes z Belgie – září 2008

Vydání 8druhů pohlednic k příležitosti 15. výročí trvání výtvarného oboru ZUŠ J.Labitzkého

 

Datum vložení: 15. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2008 0:00