říjen 2010

-

Poměrně dramatický měsíc říjen z hlediska určení správy měst (komunální volby) pomalu končí. Jednotliví kandidáti ziskali mandáty člena zastupitelstva, uzavírají se dohody o personálním obsazení rady města, výborů zastupitelstva a chystá se jednání ustavujícího zastupitelstva (předpokládaný termín je 9. listopadu 2010). V našem městě je v této chvíli podepsána koaliční dohoda mezi dvěma volebními sdruženími (Volba pro Bečov a Hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst) ale koaliční dohoda jako taková je otevřený dokument, ke kterému v nejbližších dnech přistoupí další zastupitelé. Podstatné je aby všichni, kdo chtějí být účastni na řádném fungování města a připravovat jeho obnovu a údržbu, dokázali spolu věcně komunikovat. Bečov nad Teplou si zaslouží pečlivou starostlivost, je k němu upírán zrak veřejnosti, překračující hranice regionu. A při naší velikosti je to docela těžký úkol, pracovat na zlepšení podmínek pro život místních občanů a souběžně udržovat město jako významné místo cestovního ruchu. Úkoly, které čekají zastupitele jsou docela jasné; například ve všech částech města pokračovat v opravách komunikací a chodníků se zajištěním rozvodů kanalizace, připravit rekonstrukci základní školy, rozvíjet sociální starostlivost´o občany, připravit studie týkající se bytové otázky, podporovat občanské aktivity a získávat všechny nabízející se dotace. Držme si palce a pomáhejme si a vrátí se nám to v dobrém. (OH)

 

Datum vložení: 27. 10. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2010 0:00